[HTML][/HTML]


Nasıl bir insan?
Her çocuk çok yönlü,özgür ve uyumludur.Mutlu, başarılı ve yetenekli bireyler yetiştirmek en önemli hedefimizdir.                             

·Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak,
·0nsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak,
·Barıştan yana olmak,
·Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak,
·Gerçekçi olmak,
·Araştırmacı, bilimsel ve düşünce sahibi olmak,
·Girişimci olmak,
·Çok yönlü olmak,
·Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak,
·Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak,
·Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.
Nasıl bir okul?Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.
·Atatürk ilke ve devrimleri ışığında,Kıbrıs Türk Toplumunun mücadelesini bilen,
·Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, 
·Nitelikli öğretim programlarımızı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destekleyerek, 
·Ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyacı olan, nesiller yetiştirmektir.
·Derslerin, soyut ve ezbere dayalı değil, ölçmeye ve yaşantıya dayalı, günlük yaşamın içindeki yeri ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenir.
·Eğitimde görsel ve işitsel araçlar öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlama açısından çok önemlidir. Bu noktadan hareketle dersler işlenirken eğitim teknolojilerinden (bilgisayar, internet, tepegöz, video v.b.) mutlaka yararlanılır.
·Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle, öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimi sürekli izlenerek, daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır, velilerimizle işbirliği sağlanır. Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimini birbiri ile ilişkilendirmek ve değerlendirmek esastır.
VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ
            ZİYAMET İLKOKULU

Okulumuz 1976 yılında eğitim-öğretim hizmetine başlamıştır.Sekiz köyden taşıma ile gelen öğrencilere hizmet vermektedir.Günümüze kadar birçok sosyal,kültürel,sanatsal ve sportif etkinliklerde ada genelinde çok önemli başarılara imza atarak,karpaz bölgesinde parlayan bir yıldız olmaya devam etmektedir.